ALIANCES

GENERACIÓ DE VINCLES AMB EMPRESES I MARQUES

La Rambleta s’obri a la generació d’aliances amb Empreses i Marques per mitjà d’accions de sponsoring, patrocini i col·laboracions puntuals, relacionades amb valors com a Cultura, Talent, Innovació i Avantguarda.

La Rambleta compta amb un sòlid equip de professionals dels àmbits de comunicació, el màrqueting i la programació cultural, que elabora propostes d’actuació, ajustades a mesura dels objectius, les necessitats i la personalitat de cada Marca.

El nostre equip desenrotlla actuacions ad hoc per a cada Marca o Companyia, podent desenrotllar accions de programació conjunta i difusió de l’espectacle o l’artista fins al seguiment posterior de l’impacte i el retorn de la inversió.

Si estan interessats a generar una aliança en la seua empresa o la seua marca i Espai Rambleta, contacten amb nosaltres en info@larambleta.com.